O MNIE

Ukończyłem studia na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej oraz studiowałem w FH w Akwizgranie.
Kontynuowałem swoje kształcenie w zakresie architektury i budownictwa zrównoważonego kończąc studia podyplomowe na Wydziale Architektury Politechniki Krakowskiej.
Od 2013r. zdobywałem doświadczenie w zawodzie w biurze h.t. Architekci w Oświęcimiu w budownictwie mieszkaniowym, usługowym i przemysłowym. Następnie w biurze NOA w Krakowie pracowałem przy projektach urbanistycznych i mieszkaniowych.
2018r. nasz zespół zdobył III nagrodę w konkursie urbanistyczno-architektonicznym na opracowanie modelowego osiedla mieszkaniowego na krakowskich Klinach.
Posiadam uprawnienia budowlane w specjalności architektonicznej do projektowania bez ograniczeń oraz jestem członkiem Małopolskiej Izby Architektów RP.

ZAKRES USŁUG

  • budownictwo mieszkalne;
    • projekty indywidualne oraz adaptacje projektów typowych;
    • projekty nadbudowy, przebudowy, rozbudowy istniejących obiektów;
  • budownictwo usługowe;
  • budownictwo przemysłowe;

OFERUJĘ RÓWNIEŻ