Zaświadczenie o samodzielności lokalu

To dokument, który potwierdzi, że możliwe jest wyodrębnienie lokalu.
Jest to pierwszy krok do uzyskania prawa do dysponowania lokalem niezależnie od innych właścicieli.

Zgodnie z przepisami zaświadczenie o samodzielności lokalu potwierdza, że lokal można wydzielić jako osobną nieruchomość.
Jest ono niezbędne w przypadku:

  • Ustanowienia odrębnego prawa własności (lokalu);
  • Założenia księgi wieczystej.

Odrębna własność lokalu jest niezależnym od gruntu i budynku przedmiotem własności.
Właściciel dysponuje swoją własnością niezależnie od innych właścicieli lokali.
Dodatkowo może on posiadać udziały w części wspólnej.
Takie rozwiązanie daje niezależność dysponowania w ramach lokalu oraz
zabezpiecza wydzieloną część lokalu przed działaniem innych współwłaścicieli budynku.
Należy jednak pamiętać o tym, że aby wydzielić lokal niezbędna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli obiektu.

Zaświadczenie to można uzyskać w starostwie powiatowym lub urzędzie dzielnicowym (w przypadku Warszawy).
W Starostwie Powiatowym w Oświęcimiu wydział bezpośrednio odpowiedzialny za wydawanie zaświadczenia to Wydział Architektury i Budownictwa.